در حال نمایش 4 نتیجه

Oli سه فاز 3000 دور 1300 کیلوگرم

تماس بگیرید

کد فنی محصول : mve1300/1

ویبره بدنه ی OLI  امروزه از پرکاربردترین برند های ویبره بدنه محسوب می گردد که در دور های 750، 1000، 1400، 3000  تولید می شود. هر چه دور ویبره بدنه پایین تر باشد، می تواند با قدرت بیشتری ارتعاش ایجاد کند و ضربه های سنگین تر ی وارد می کند. اما هر چه تعداد دور بیشتر باشد، ضربات بیشتر با قدرت کمتر هستند. ویبره بدنه های OLI به صورت سه فاز و تکفاز بوده و از 10 تا 1000 کیلوگرم تولید می شوند.

Oli سه فاز 3000 دور 2300 کیلوگرم

تماس بگیرید

کد فنی محصول : mve2300/1

ویبره بدنه ی OLI  امروزه از پرکاربردترین برند های ویبره بدنه محسوب می گردد که در دور های 750، 1000، 1400، 3000  تولید می شود. هر چه دور ویبره بدنه پایین تر باشد، می تواند با قدرت بیشتری ارتعاش ایجاد کند و ضربه های سنگین تر ی وارد می کند. اما هر چه تعداد دور بیشتر باشد، ضربات بیشتر با قدرت کمتر هستند. ویبره بدنه های OLI به صورت سه فاز و تکفاز بوده و از 10 تا 1000 کیلوگرم تولید می شوند.

Oli سه فاز 3000 دور 500 کیلوگرم

تماس بگیرید

کد فنی محصول : mve500/1

ویبره بدنه ی OLI  امروزه از پرکاربردترین برند های ویبره بدنه محسوب می گردد که در دور های 750، 1000، 1400، 3000  تولید می شود. هر چه دور ویبره بدنه پایین تر باشد، می تواند با قدرت بیشتری ارتعاش ایجاد کند و ضربه های سنگین تر ی وارد می کند. اما هر چه تعداد دور بیشتر باشد، ضربات بیشتر با قدرت کمتر هستند. ویبره بدنه های OLI به صورت سه فاز و تکفاز بوده و از 10 تا 1000 کیلوگرم تولید می شوند.

Oli سه فاز 3000 دور 800 کیلوگرم

تماس بگیرید

کد فنی محصول : mve800/1

ویبره بدنه ی OLI  امروزه از پرکاربردترین برند های ویبره بدنه محسوب می گردد که در دور های 750، 1000، 1400، 3000  تولید می شود. هر چه دور ویبره بدنه پایین تر باشد، می تواند با قدرت بیشتری ارتعاش ایجاد کند و ضربه های سنگین تر ی وارد می کند. اما هر چه تعداد دور بیشتر باشد، ضربات بیشتر با قدرت کمتر هستند. ویبره بدنه های OLI به صورت سه فاز و تکفاز بوده و از 10 تا 1000 کیلوگرم تولید می شوند.