در حال نمایش 8 نتیجه

با توان 23.4Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : 3/152G

شرکت موتورسازان از برند های معروف و شناخته شده ی ایران می باشد که به طراحی و تولید موتور دیزل ها به صورت سه، چهار و شش سیلندری پرداخته است. این شرکت در ابتدا برای تولید موتور های مورد نیاز شرکت تراکتورسازی ایران ایجاد شد، سپس در سال 1371 از شرکت مادر جدا شده و توانست به یک شرکت مستقل تحت عنوان  شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران ارتقا یابد. این شرکت موتور دیزل های خود را تحت لیسانس پرکینز انگلستان تولید می نماید. موتور دیزل موتور سازان از آن بابت که تولید داخلی بوده و در نتیجه قطعات و لوازم  یدکی آن به آسانی در دسترس است، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده از آن نسبت به برند های خارجی ، مقرون به صرفه تر می باشد.

با توان 38.5Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  4/244G

شرکت موتورسازان از برند های معروف و شناخته شده ی ایران می باشد که به طراحی و تولید موتور دیزل ها به صورت سه، چهار و شش سیلندری پرداخته است. این شرکت در ابتدا برای تولید موتور های مورد نیاز شرکت تراکتورسازی ایران ایجاد شد، سپس در سال 1371 از شرکت مادر جدا شده و توانست به یک شرکت مستقل تحت عنوان  شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران ارتقا یابد. این شرکت موتور دیزل های خود را تحت لیسانس پرکینز انگلستان تولید می نماید. موتور دیزل موتور سازان از آن بابت که تولید داخلی بوده و در نتیجه قطعات و لوازم  یدکی آن به آسانی در دسترس است، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده از آن نسبت به برند های خارجی ، مقرون به صرفه تر می باشد.

با توان 38.9Kva گازسوز

تماس بگیرید

کد فنی محصول : 4/248 NGگازسوز

شرکت موتورسازان از برند های معروف و شناخته شده ی ایران می باشد که به طراحی و تولید موتور دیزل ها به صورت سه، چهار و شش سیلندری پرداخته است. این شرکت در ابتدا برای تولید موتور های مورد نیاز شرکت تراکتورسازی ایران ایجاد شد، سپس در سال 1371 از شرکت مادر جدا شده و توانست به یک شرکت مستقل تحت عنوان  شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران ارتقا یابد. این شرکت موتور دیزل های خود را تحت لیسانس پرکینز انگلستان تولید می نماید. موتور دیزل موتور سازان از آن بابت که تولید داخلی بوده و در نتیجه قطعات و لوازم  یدکی آن به آسانی در دسترس است، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده از آن نسبت به برند های خارجی ، مقرون به صرفه تر می باشد.

با توان 40Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  4/236G

شرکت موتورسازان از برند های معروف و شناخته شده ی ایران می باشد که به طراحی و تولید موتور دیزل ها به صورت سه، چهار و شش سیلندری پرداخته است. این شرکت در ابتدا برای تولید موتور های مورد نیاز شرکت تراکتورسازی ایران ایجاد شد، سپس در سال 1371 از شرکت مادر جدا شده و توانست به یک شرکت مستقل تحت عنوان  شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران ارتقا یابد. این شرکت موتور دیزل های خود را تحت لیسانس پرکینز انگلستان تولید می نماید. موتور دیزل موتور سازان از آن بابت که تولید داخلی بوده و در نتیجه قطعات و لوازم  یدکی آن به آسانی در دسترس است، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده از آن نسبت به برند های خارجی ، مقرون به صرفه تر می باشد.

با توان 45Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  4/248G

شرکت موتورسازان از برند های معروف و شناخته شده ی ایران می باشد که به طراحی و تولید موتور دیزل ها به صورت سه، چهار و شش سیلندری پرداخته است. این شرکت در ابتدا برای تولید موتور های مورد نیاز شرکت تراکتورسازی ایران ایجاد شد، سپس در سال 1371 از شرکت مادر جدا شده و توانست به یک شرکت مستقل تحت عنوان  شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران ارتقا یابد. این شرکت موتور دیزل های خود را تحت لیسانس پرکینز انگلستان تولید می نماید. موتور دیزل موتور سازان از آن بابت که تولید داخلی بوده و در نتیجه قطعات و لوازم  یدکی آن به آسانی در دسترس است، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده از آن نسبت به برند های خارجی ، مقرون به صرفه تر می باشد.

با توان 57Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : 4/248 TG1

شرکت موتورسازان از برند های معروف و شناخته شده ی ایران می باشد که به طراحی و تولید موتور دیزل ها به صورت سه، چهار و شش سیلندری پرداخته است. این شرکت در ابتدا برای تولید موتور های مورد نیاز شرکت تراکتورسازی ایران ایجاد شد، سپس در سال 1371 از شرکت مادر جدا شده و توانست به یک شرکت مستقل تحت عنوان  شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران ارتقا یابد. این شرکت موتور دیزل های خود را تحت لیسانس پرکینز انگلستان تولید می نماید. موتور دیزل موتور سازان از آن بابت که تولید داخلی بوده و در نتیجه قطعات و لوازم  یدکی آن به آسانی در دسترس است، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده از آن نسبت به برند های خارجی ، مقرون به صرفه تر می باشد.

با توان 57Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  4/244 TG1

شرکت موتورسازان از برند های معروف و شناخته شده ی ایران می باشد که به طراحی و تولید موتور دیزل ها به صورت سه، چهار و شش سیلندری پرداخته است. این شرکت در ابتدا برای تولید موتور های مورد نیاز شرکت تراکتورسازی ایران ایجاد شد، سپس در سال 1371 از شرکت مادر جدا شده و توانست به یک شرکت مستقل تحت عنوان  شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران ارتقا یابد. این شرکت موتور دیزل های خود را تحت لیسانس پرکینز انگلستان تولید می نماید. موتور دیزل موتور سازان از آن بابت که تولید داخلی بوده و در نتیجه قطعات و لوازم  یدکی آن به آسانی در دسترس است، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده از آن نسبت به برند های خارجی ، مقرون به صرفه تر می باشد.

با توان 61.5Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : 4/248 TG1

شرکت موتورسازان از برند های معروف و شناخته شده ی ایران می باشد که به طراحی و تولید موتور دیزل ها به صورت سه، چهار و شش سیلندری پرداخته است. این شرکت در ابتدا برای تولید موتور های مورد نیاز شرکت تراکتورسازی ایران ایجاد شد، سپس در سال 1371 از شرکت مادر جدا شده و توانست به یک شرکت مستقل تحت عنوان  شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران ارتقا یابد. این شرکت موتور دیزل های خود را تحت لیسانس پرکینز انگلستان تولید می نماید. موتور دیزل موتور سازان از آن بابت که تولید داخلی بوده و در نتیجه قطعات و لوازم  یدکی آن به آسانی در دسترس است، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده از آن نسبت به برند های خارجی ، مقرون به صرفه تر می باشد.