نمایش 1–12 از 28 نتیجه

با توان 10Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  ECO3-2SN

ژنراتور ها تجهیزاتی که قادرند  انرژی الکتریکی را برای ما تامین کنند، در مشاغل امروزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و استفاده می شوند. ژنراتور مکالته یکی از برند های موجود می باشد که به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب، همیشه جزء انتخاب های اول خریداران بوده است. شرکت مکالته واقع در کشور ایتالیا، فعالیت رسمی خود را در سال 1947 شروع نمود و دیری نپایید که توانست به یکی از مشهورترین کمپانی هایی که در زمینه ی ساخت و طراحی ژنراتور فعالیت گسترده دارند، بدل شود. مکالته ژنراتور های خود را با تنوع زیادی تولید کرده و همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش به خریداران ارائه می کند.

با توان 130Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : ECP34-1L

ژنراتور ها تجهیزاتی که قادرند  انرژی الکتریکی را برای ما تامین کنند، در مشاغل امروزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و استفاده می شوند. ژنراتور مکالته یکی از برند های موجود می باشد که به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب، همیشه جزء انتخاب های اول خریداران بوده است. شرکت مکالته واقع در کشور ایتالیا، فعالیت رسمی خود را در سال 1947 شروع نمود و دیری نپایید که توانست به یکی از مشهورترین کمپانی هایی که در زمینه ی ساخت و طراحی ژنراتور فعالیت گسترده دارند، بدل شود. مکالته ژنراتور های خود را با تنوع زیادی تولید کرده و همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش به خریداران ارائه می کند.

با توان 150Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  ECP34-2L

ژنراتور ها تجهیزاتی که قادرند  انرژی الکتریکی را برای ما تامین کنند، در مشاغل امروزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و استفاده می شوند. ژنراتور مکالته یکی از برند های موجود می باشد که به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب، همیشه جزء انتخاب های اول خریداران بوده است. شرکت مکالته واقع در کشور ایتالیا، فعالیت رسمی خود را در سال 1947 شروع نمود و دیری نپایید که توانست به یکی از مشهورترین کمپانی هایی که در زمینه ی ساخت و طراحی ژنراتور فعالیت گسترده دارند، بدل شود. مکالته ژنراتور های خود را با تنوع زیادی تولید کرده و همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش به خریداران ارائه می کند.

با توان 15Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  BTO3-3L/4

ژنراتور ها تجهیزاتی که قادرند  انرژی الکتریکی را برای ما تامین کنند، در مشاغل امروزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و استفاده می شوند. ژنراتور مکالته یکی از برند های موجود می باشد که به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب، همیشه جزء انتخاب های اول خریداران بوده است. شرکت مکالته واقع در کشور ایتالیا، فعالیت رسمی خود را در سال 1947 شروع نمود و دیری نپایید که توانست به یکی از مشهورترین کمپانی هایی که در زمینه ی ساخت و طراحی ژنراتور فعالیت گسترده دارند، بدل شود. مکالته ژنراتور های خود را با تنوع زیادی تولید کرده و همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش به خریداران ارائه می کند.

با توان 180Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  ECO38-1S

ژنراتور ها تجهیزاتی که قادرند  انرژی الکتریکی را برای ما تامین کنند، در مشاغل امروزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و استفاده می شوند. ژنراتور مکالته یکی از برند های موجود می باشد که به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب، همیشه جزء انتخاب های اول خریداران بوده است. شرکت مکالته واقع در کشور ایتالیا، فعالیت رسمی خود را در سال 1947 شروع نمود و دیری نپایید که توانست به یکی از مشهورترین کمپانی هایی که در زمینه ی ساخت و طراحی ژنراتور فعالیت گسترده دارند، بدل شود. مکالته ژنراتور های خود را با تنوع زیادی تولید کرده و همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش به خریداران ارائه می کند.

با توان 200Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  ECO38-2S

ژنراتور ها تجهیزاتی که قادرند  انرژی الکتریکی را برای ما تامین کنند، در مشاغل امروزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و استفاده می شوند. ژنراتور مکالته یکی از برند های موجود می باشد که به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب، همیشه جزء انتخاب های اول خریداران بوده است. شرکت مکالته واقع در کشور ایتالیا، فعالیت رسمی خود را در سال 1947 شروع نمود و دیری نپایید که توانست به یکی از مشهورترین کمپانی هایی که در زمینه ی ساخت و طراحی ژنراتور فعالیت گسترده دارند، بدل شود. مکالته ژنراتور های خود را با تنوع زیادی تولید کرده و همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش به خریداران ارائه می کند.

با توان 20Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  ECO28-1L/4

ژنراتور ها تجهیزاتی که قادرند  انرژی الکتریکی را برای ما تامین کنند، در مشاغل امروزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و استفاده می شوند. ژنراتور مکالته یکی از برند های موجود می باشد که به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب، همیشه جزء انتخاب های اول خریداران بوده است. شرکت مکالته واقع در کشور ایتالیا، فعالیت رسمی خود را در سال 1947 شروع نمود و دیری نپایید که توانست به یکی از مشهورترین کمپانی هایی که در زمینه ی ساخت و طراحی ژنراتور فعالیت گسترده دارند، بدل شود. مکالته ژنراتور های خود را با تنوع زیادی تولید کرده و همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش به خریداران ارائه می کند.

با توان 225Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  ECO38-3S

ژنراتور ها تجهیزاتی که قادرند  انرژی الکتریکی را برای ما تامین کنند، در مشاغل امروزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و استفاده می شوند. ژنراتور مکالته یکی از برند های موجود می باشد که به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب، همیشه جزء انتخاب های اول خریداران بوده است. شرکت مکالته واقع در کشور ایتالیا، فعالیت رسمی خود را در سال 1947 شروع نمود و دیری نپایید که توانست به یکی از مشهورترین کمپانی هایی که در زمینه ی ساخت و طراحی ژنراتور فعالیت گسترده دارند، بدل شود. مکالته ژنراتور های خود را با تنوع زیادی تولید کرده و همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش به خریداران ارائه می کند.

با توان 250Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  ECO38-1L

ژنراتور ها تجهیزاتی که قادرند  انرژی الکتریکی را برای ما تامین کنند، در مشاغل امروزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و استفاده می شوند. ژنراتور مکالته یکی از برند های موجود می باشد که به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب، همیشه جزء انتخاب های اول خریداران بوده است. شرکت مکالته واقع در کشور ایتالیا، فعالیت رسمی خود را در سال 1947 شروع نمود و دیری نپایید که توانست به یکی از مشهورترین کمپانی هایی که در زمینه ی ساخت و طراحی ژنراتور فعالیت گسترده دارند، بدل شود. مکالته ژنراتور های خود را با تنوع زیادی تولید کرده و همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش به خریداران ارائه می کند.

با توان 25Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  ECO28-2L/4

ژنراتور ها تجهیزاتی که قادرند  انرژی الکتریکی را برای ما تامین کنند، در مشاغل امروزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و استفاده می شوند. ژنراتور مکالته یکی از برند های موجود می باشد که به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب، همیشه جزء انتخاب های اول خریداران بوده است. شرکت مکالته واقع در کشور ایتالیا، فعالیت رسمی خود را در سال 1947 شروع نمود و دیری نپایید که توانست به یکی از مشهورترین کمپانی هایی که در زمینه ی ساخت و طراحی ژنراتور فعالیت گسترده دارند، بدل شود. مکالته ژنراتور های خود را با تنوع زیادی تولید کرده و همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش به خریداران ارائه می کند.

با توان 300Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  ECO38-2L

ژنراتور ها تجهیزاتی که قادرند  انرژی الکتریکی را برای ما تامین کنند، در مشاغل امروزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و استفاده می شوند. ژنراتور مکالته یکی از برند های موجود می باشد که به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب، همیشه جزء انتخاب های اول خریداران بوده است. شرکت مکالته واقع در کشور ایتالیا، فعالیت رسمی خود را در سال 1947 شروع نمود و دیری نپایید که توانست به یکی از مشهورترین کمپانی هایی که در زمینه ی ساخت و طراحی ژنراتور فعالیت گسترده دارند، بدل شود. مکالته ژنراتور های خود را با تنوع زیادی تولید کرده و همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش به خریداران ارائه می کند.

با توان 30Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  ECO28-VL/4

ژنراتور ها تجهیزاتی که قادرند  انرژی الکتریکی را برای ما تامین کنند، در مشاغل امروزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و استفاده می شوند. ژنراتور مکالته یکی از برند های موجود می باشد که به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب، همیشه جزء انتخاب های اول خریداران بوده است. شرکت مکالته واقع در کشور ایتالیا، فعالیت رسمی خود را در سال 1947 شروع نمود و دیری نپایید که توانست به یکی از مشهورترین کمپانی هایی که در زمینه ی ساخت و طراحی ژنراتور فعالیت گسترده دارند، بدل شود. مکالته ژنراتور های خود را با تنوع زیادی تولید کرده و همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش به خریداران ارائه می کند.