در حال نمایش 6 نتیجه

پمپ وکیوم روغنی تک مرحله ای جیسون مدل x100

۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ وکیوم 100 متر مکعب بر ساعت جیسون سه فاز 380 ولتحداکثر فشار : 0.5-0.1 میلی بارتوان موتور : 2.2 کیلووات 

پمپ وکیوم روغنی تک مرحله ای جیسون مدل x160

۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ وکیوم 160 متر مکعب بر ساعت جیسون سه فاز 380 ولتحداکثر فشار : 0.5-0.1 میلی بارتوان موتور : 4 کیلووات 

پمپ وکیوم روغنی تک مرحله ای جیسون مدل x25

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ وکیوم 25 متر مکعب بر ساعت جیسون تکفاز 220 ولتحداکثر فشار : 0.5-0.1 میلی بارتوان موتور : 0.9 کیلووات 

پمپ وکیوم روغنی تک مرحله ای جیسون مدل x250

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ وکیوم 250 متر مکعب بر ساعت جیسون سه فاز 380 ولتحداکثر فشار : 0.5-0.1 میلی بارتوان موتور : 5.5 کیلووات 

پمپ وکیوم روغنی تک مرحله ای جیسون مدل x63

۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ وکیوم 63 متر مکعب بر ساعت جیسون سه فاز 380 ولتحداکثر فشار : 0.5-0.1 میلی بارتوان موتور : 1.5 کیلووات 

پمپ وکیوم روغنی جیسون تک مرحله ای مدل x40

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ وکیوم 40 متر مکعب بر ساعت جیسون سه فاز 380 ولتحداکثر فشار : 0.5-0.1 میلی بارتوان موتور : 1.1 کیلووات