نمایش 1–12 از 816 نتیجه

اینورتر برند Danfoss (80)

اینورتر برند DELTA (122)

اینورتر برند INVT (235)

اینورتر برند LS (217)

اینورتر برند TECO (116)

اینورتر برند انکام (12)

لوازم های جانبی اینورتر (34)

JL خروجی با توان 30 کیلووات

تماس بگیرید

چوک از یک سلف که مانع ایجاد جریان های متناوب در فرکانس های بالا می شود، ساخته می شود. بنابراین می توان گفت که چوک ها به تغییرات فرکانس حساس بوده و هر چه قدر که فرکانس افزایش می یابد، مقدار امپدانس (مقاومت) چوک نیز افزایش می یابد. در حقیقت چوک ها تجهیزاتی حفاظتی در مقابل نوسانات شبکه که ممکن است سبب اختلال در روند کار تجهیزات از جمله اینورتر ها و درایو ها شوند، می باشند.

JL خروجی با توان 1.5 و 2.2 کیلووات

تماس بگیرید

چوک از یک سلف که مانع ایجاد جریان های متناوب در فرکانس های بالا می شود، ساخته می شود. بنابراین می توان گفت که چوک ها به تغییرات فرکانس حساس بوده و هر چه قدر که فرکانس افزایش می یابد، مقدار امپدانس (مقاومت) چوک نیز افزایش می یابد. در حقیقت چوک ها تجهیزاتی حفاظتی در مقابل نوسانات شبکه که ممکن است سبب اختلال در روند کار تجهیزات از جمله اینورتر ها و درایو ها شوند، می باشند.

JL خروجی با توان 11 کیلووات

تماس بگیرید

چوک از یک سلف که مانع ایجاد جریان های متناوب در فرکانس های بالا می شود، ساخته می شود. بنابراین می توان گفت که چوک ها به تغییرات فرکانس حساس بوده و هر چه قدر که فرکانس افزایش می یابد، مقدار امپدانس (مقاومت) چوک نیز افزایش می یابد. در حقیقت چوک ها تجهیزاتی حفاظتی در مقابل نوسانات شبکه که ممکن است سبب اختلال در روند کار تجهیزات از جمله اینورتر ها و درایو ها شوند، می باشند.

JL خروجی با توان 132 کیلووات

تماس بگیرید

چوک از یک سلف که مانع ایجاد جریان های متناوب در فرکانس های بالا می شود، ساخته می شود. بنابراین می توان گفت که چوک ها به تغییرات فرکانس حساس بوده و هر چه قدر که فرکانس افزایش می یابد، مقدار امپدانس (مقاومت) چوک نیز افزایش می یابد. در حقیقت چوک ها تجهیزاتی حفاظتی در مقابل نوسانات شبکه که ممکن است سبب اختلال در روند کار تجهیزات از جمله اینورتر ها و درایو ها شوند، می باشند.

JL خروجی با توان 15 کیلووات

تماس بگیرید

چوک از یک سلف که مانع ایجاد جریان های متناوب در فرکانس های بالا می شود، ساخته می شود. بنابراین می توان گفت که چوک ها به تغییرات فرکانس حساس بوده و هر چه قدر که فرکانس افزایش می یابد، مقدار امپدانس (مقاومت) چوک نیز افزایش می یابد. در حقیقت چوک ها تجهیزاتی حفاظتی در مقابل نوسانات شبکه که ممکن است سبب اختلال در روند کار تجهیزات از جمله اینورتر ها و درایو ها شوند، می باشند.

JL خروجی با توان 160 کیلووات

تماس بگیرید

چوک از یک سلف که مانع ایجاد جریان های متناوب در فرکانس های بالا می شود، ساخته می شود. بنابراین می توان گفت که چوک ها به تغییرات فرکانس حساس بوده و هر چه قدر که فرکانس افزایش می یابد، مقدار امپدانس (مقاومت) چوک نیز افزایش می یابد. در حقیقت چوک ها تجهیزاتی حفاظتی در مقابل نوسانات شبکه که ممکن است سبب اختلال در روند کار تجهیزات از جمله اینورتر ها و درایو ها شوند، می باشند.

JL خروجی با توان 18.5 و 22 کیلووات

تماس بگیرید

چوک از یک سلف که مانع ایجاد جریان های متناوب در فرکانس های بالا می شود، ساخته می شود. بنابراین می توان گفت که چوک ها به تغییرات فرکانس حساس بوده و هر چه قدر که فرکانس افزایش می یابد، مقدار امپدانس (مقاومت) چوک نیز افزایش می یابد. در حقیقت چوک ها تجهیزاتی حفاظتی در مقابل نوسانات شبکه که ممکن است سبب اختلال در روند کار تجهیزات از جمله اینورتر ها و درایو ها شوند، می باشند.

JL خروجی با توان 3.7 و 4 کیلووات

تماس بگیرید

چوک از یک سلف که مانع ایجاد جریان های متناوب در فرکانس های بالا می شود، ساخته می شود. بنابراین می توان گفت که چوک ها به تغییرات فرکانس حساس بوده و هر چه قدر که فرکانس افزایش می یابد، مقدار امپدانس (مقاومت) چوک نیز افزایش می یابد. در حقیقت چوک ها تجهیزاتی حفاظتی در مقابل نوسانات شبکه که ممکن است سبب اختلال در روند کار تجهیزات از جمله اینورتر ها و درایو ها شوند، می باشند.

JL خروجی با توان 37 کیلووات

تماس بگیرید

چوک از یک سلف که مانع ایجاد جریان های متناوب در فرکانس های بالا می شود، ساخته می شود. بنابراین می توان گفت که چوک ها به تغییرات فرکانس حساس بوده و هر چه قدر که فرکانس افزایش می یابد، مقدار امپدانس (مقاومت) چوک نیز افزایش می یابد. در حقیقت چوک ها تجهیزاتی حفاظتی در مقابل نوسانات شبکه که ممکن است سبب اختلال در روند کار تجهیزات از جمله اینورتر ها و درایو ها شوند، می باشند.

JL خروجی با توان 45 کیلووات

تماس بگیرید

چوک از یک سلف که مانع ایجاد جریان های متناوب در فرکانس های بالا می شود، ساخته می شود. بنابراین می توان گفت که چوک ها به تغییرات فرکانس حساس بوده و هر چه قدر که فرکانس افزایش می یابد، مقدار امپدانس (مقاومت) چوک نیز افزایش می یابد. در حقیقت چوک ها تجهیزاتی حفاظتی در مقابل نوسانات شبکه که ممکن است سبب اختلال در روند کار تجهیزات از جمله اینورتر ها و درایو ها شوند، می باشند.

JL خروجی با توان 5.5 کیلووات

تماس بگیرید

چوک از یک سلف که مانع ایجاد جریان های متناوب در فرکانس های بالا می شود، ساخته می شود. بنابراین می توان گفت که چوک ها به تغییرات فرکانس حساس بوده و هر چه قدر که فرکانس افزایش می یابد، مقدار امپدانس (مقاومت) چوک نیز افزایش می یابد. در حقیقت چوک ها تجهیزاتی حفاظتی در مقابل نوسانات شبکه که ممکن است سبب اختلال در روند کار تجهیزات از جمله اینورتر ها و درایو ها شوند، می باشند.

JL خروجی با توان 55 کیلووات

تماس بگیرید

چوک از یک سلف که مانع ایجاد جریان های متناوب در فرکانس های بالا می شود، ساخته می شود. بنابراین می توان گفت که چوک ها به تغییرات فرکانس حساس بوده و هر چه قدر که فرکانس افزایش می یابد، مقدار امپدانس (مقاومت) چوک نیز افزایش می یابد. در حقیقت چوک ها تجهیزاتی حفاظتی در مقابل نوسانات شبکه که ممکن است سبب اختلال در روند کار تجهیزات از جمله اینورتر ها و درایو ها شوند، می باشند.

اینورتر از تجهیزات اتوماسیون صنعتی است که وظیفه اصلی آن تبدیل برق مستقیم DC به برق متناوب AC است و در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. بر حسب نیاز صنعتگران برندهای مختلفی به تولید انواع مختلفی از اینورتر با توان و ولتاژ و مشخصات متفاوت می پردازند. به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خرید اینورتر و فروش اینورتر تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اینورتر چیست

اینورتر VFD یا Variable Frequency Drive یا معکوس کننده، به عنوان کنترل کننده و راه انداز موتور مورد استفاده قرار می گیرد. در پاسخ به سوال اینورتر چیست می توان از نظر الکترونیک پاسخ داد که هر دستگاهی که برق مستقیم DC را به برق متناوب AC تبدیل کند، اینورتر نامیده می شود. اینورترها قادر خواهند بود تا برق خروجی AC را متناسب با نیاز کاربر با در نظر گرفتن ولتاژ و فرکانس مورد نیاز وی تامین و تولید نمایند. اینورترها قادر خواهند بود تا سرعت موتور را به راحتی افزایش یا کاهش دهند. اینورترها می توانند تا با برق تک فاز، موتورهایی سه فاز تا توان 11 کیلو وات را راه اندازی کرده و کنترل نمایند. اینورترها کنترل فرکانس را برای کاربران فراهم می آورند تا کاربران بتوانند گشتاور و سرعت موتور را کنترل کنند. یکسوکننده ها، فیلتر یا DC باس و اینورتر از مهمترین قسمتهای درایو به شمار می روند. اینورترها، کنترل کننده دور و راه انداز موتور الکتریکی هستند.

مزایا و معایب اینوتر

مزایای اینورتر

 1. کارایی بالا: اینورترها بازدهی بالایی دارند و توانایی تبدیل انرژی با تلفات کم را دارند.
 2. کیفیت برق تولیدی: اینورترها برق AC با کیفیت و پایداری تولید می‌کنند که برای استفاده در دستگاه‌های حساس الکترونیکی مناسب است.
 3. قابلیت تنظیم ولتاژ و فرکانس: اینورترها می‌توانند ولتاژ و فرکانس خروجی را بر اساس نیاز تنظیم کنند، که برای کاربردهای خاص بسیار مفید است.
 4. کاهش هزینه‌ها: در سیستم‌های خورشیدی، استفاده از اینورترها می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده و بهره‌وری سیستم را افزایش دهد.
 5. نصب و نگهداری آسان: اینورترها اغلب طراحی ساده‌ای دارند و نصب و نگهداری آنها آسان است.
 6. قیمت اینورتر: اینوتر ها همیشه قیمت مناسبی دارند و برای خرید اینورتر و فروش اینورتر میتوانید از هامریار تهیه کنید.

معایب اینورتر

 1. هزینه اولیه بالا: هزینه خرید و نصب اولیه اینورترها نسبتاً بالاست، که ممکن است برای برخی افراد یا شرکت‌ها چالش‌برانگیز باشد.
 2. پیچیدگی تکنولوژیکی: تعمیر و نگهداری اینورترها نیازمند تخصص و دانش فنی بالایی است.
 3. عمر محدود: اینورترها معمولاً عمر مفید مشخصی دارند و بعد از گذشت چند سال نیاز به تعویض یا تعمیر دارند.
 4. حساسیت به شرایط محیطی: برخی از اینورترها نسبت به دما و رطوبت حساس هستند و در شرایط محیطی نامناسب عملکرد مطلوبی ندارند.
 5. تداخل الکترومغناطیسی: اینورترها می‌توانند تداخل الکترومغناطیسی ایجاد کنند که ممکن است بر عملکرد سایر دستگاه‌های الکترونیکی تأثیر بگذارد.

کاربرد اینورتر

اینورترها کاربرد زیادی دارند. لباسشویی، کولر گازی، آسانسور، پمپ های صنعتی، فن های صنعتی، بلوئر، ماشین آلات خم و برش و جوشکاری، ماشین آلات بسته بندی، نوار نقاله، پنل های خورشیدی، منبع تغذیه، منابع برق اضطراری، صنایع مختلف نظیر صنعت پتروشیمی و … از VFD استفاده می کنند. کاربرد اینورترها در جاهای مختلف متفاوت است و به این منظور ساختار و انواع مختلفی دارند. اینورتر در جرثقیل های صنعتی و ساختمانی کاربرد زیادی دارد و سبب می گردد تا بار سنگین به آرامی و نرمی از زمین بلند شده و بدون نوسان بالا برده شود و بدون ضربه پایین آورده شده و در محل مناسب قرار داده شود. اینورترها در آسانسورها از لرزش و ضربه در کابین آسانسور جلوگیری می کنند

ویژگی های اینورتر

یکی از اصلی ترین ویژگی های اینورتر می توان به هوشمند بودن آن اشاره کرد. این دستگاه الکترونیکی توانایی برنامه ریزی برای موتور را دارد و قادر است با هوشمندی تمام حرکات موتور و سرعت آن را کنترل نماید. علاوه بر این با استفاده از آن مصرف انرژی کاهش چشم گیری می یابد. از دیگر ویژگی ها و خصوصیات این دستگاه می توان راه اندازی نرم ، جابجایی جهت موتور ، حفاظت از موتور و افزایش طول عمر آن ، کنترل قدرت یا گشتاور آن و بسیاری از موارد دیگر را نام برد. افزایش فروش اینورتر و خرید اینوتر در بازار، باعث شده است تا صنعتگران بتوانند با آرامش خاطری بیشتری اینورتر مورد نیاز خود را تامین نمایند.

فروش اینورتر صنعتی با هامریار

شرکت هامریار از شرکت هایی است که به تامین و فروش انواع تجهیزات اتوماسیون صنعتی از جمله فروش اینورتر می پردازد. هامریار متخصصین فنی در این زمینه را حول هم گرد آورده و با بهره گیری از توان فنی متخصصین خود به مشتریان در خصوص خرید انواع تجهیزات اتوماسیون صنعتی از جمله خرید اینورتر مشاوره داده تا آنها بتوانند تجهیزاتی متناسب با نیاز خود خریداری نمایند. تامین تجهیزاتی باکیفیت، با قیمتی مناسب، همراه با گارانتی و تحویل سریع، از فاکتورهای مناسب خرید از شرکت هامریار است.

همچنین این شرکت انواع برندهای اینورتر از جمله اینورتر DANFOSS، DELTA،INVT،LS،TECO،ENCOM و لوازم جانبی اینورتر را برای مشتریان تامین و در اختیار آنها قرار می دهد.

دریافت کاتالوگ اینورتر

دریافت لیست قیمت اینورتر

فروش اینورتر توسط هامر صنعت با قیمت بسیار مناسب، برای دریافت راهنمای خرید اینورتر و قیمت با کارشناسان، تماس بگیرید. 33532199-021 و 33532192-021

خرید اینورتر و لوازم جانبی آن

به منظور نصب مناسب و بهره برداری اصولی از اینورترها نیاز به تجهیزات جانبی چون چوک ورودی، چوک خروجی، فیلتر ورودی و خروجی، مقاومت ترمز، یونیت یا چاپر ترمز و … است. برای مثال چوک ورودی میدان مغناطیسی فراهم می آورد که افزایش جریان را محدود کرده و سبب کاهش هارمونیک ها می شود و از این طریق از اینورتر در برابر امواج بلند و هارمونی های THDI و THDV محافظت می کند. هر کدام از لوازم جانبی اینورتر در هامریار در دسته لوازم جانبی اینورتر با بهترین قیمت در اختیار خریداران قرار داده می شود.

نماینده فروش اینورتر

شرکت هامریار به عنوان نماینده فروش اینورتر از طریق تامین و واردات بهترین و باکیفیت ترین های تجهیزات اتوماسیون صنعتی از جمله اینورتر، سعی در ارتقا و اعتلای صنعت کشور دارد. هامریار با بکارگیری متخصصینی مجرب به متقاضیان در خصوص تامین اینورتر مناسب مشاوره داده و به افراد کمک می کند تا اینورتر صنعتی مناسب را متناسب با نیاز صنعتی خود و با بهترین قیمت، خرید اینورتر خود را داشته باشید. متقاضیان خرید انواع درایو می توانند قیمت اینوتر را از این فروشگاه استعلام کرده و پس از کسب اطلاعات بیشتر نسبت به خرید اینوتر اقدام نمایند. اینورترها در انواع مختلفی با توان، ولتاژ متفاوت تولید شده و هر نوع از اینورترها کاربری های متفاوتی خواهند داشت،