نمایش 1–12 از 31 نتیجه

با توان 100Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : 1104A-44TG2

امروزه موتورهای دیزلی فراوانی را می توان در بخش های مختلف صنعتی دید که به کمک صنعتگران آمده اند. یکی از برندهای محبوب ، موتور دیزل پرکینز(PERKINS) ساخت کشور انگلستان می باشد. البته این برند، به شرکت کاترپیلار که سالهاست در زمینه تولید انواع موتور دیزل برای کاربردهای مختلف فعالیت دارد، وابسته است. موتور دیزل پرکینز به راحتی قابل نصب بوده و قابل انتقال می باشد. همچنین از دیگر مزیت های آن می توان به قابل دسترس بودن لوازم یدکی، قیمت مناسب و طول عمر بالا اشاره نمود.

با توان 1250Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : 4012-46TWG2A

امروزه موتورهای دیزلی فراوانی را می توان در بخش های مختلف صنعتی دید که به کمک صنعتگران آمده اند. یکی از برندهای محبوب ، موتور دیزل پرکینز(PERKINS) ساخت کشور انگلستان می باشد. البته این برند، به شرکت کاترپیلار که سالهاست در زمینه تولید انواع موتور دیزل برای کاربردهای مختلف فعالیت دارد، وابسته است. موتور دیزل پرکینز به راحتی قابل نصب بوده و قابل انتقال می باشد. همچنین از دیگر مزیت های آن می توان به قابل دسترس بودن لوازم یدکی، قیمت مناسب و طول عمر بالا اشاره نمود.

با توان 135Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : 1006TAG

امروزه موتورهای دیزلی فراوانی را می توان در بخش های مختلف صنعتی دید که به کمک صنعتگران آمده اند. یکی از برندهای محبوب ، موتور دیزل پرکینز(PERKINS) ساخت کشور انگلستان می باشد. البته این برند، به شرکت کاترپیلار که سالهاست در زمینه تولید انواع موتور دیزل برای کاربردهای مختلف فعالیت دارد، وابسته است. موتور دیزل پرکینز به راحتی قابل نصب بوده و قابل انتقال می باشد. همچنین از دیگر مزیت های آن می توان به قابل دسترس بودن لوازم یدکی، قیمت مناسب و طول عمر بالا اشاره نمود.

با توان 135Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : 1104A-44TG2

امروزه موتورهای دیزلی فراوانی را می توان در بخش های مختلف صنعتی دید که به کمک صنعتگران آمده اند. یکی از برندهای محبوب ، موتور دیزل پرکینز(PERKINS) ساخت کشور انگلستان می باشد. البته این برند، به شرکت کاترپیلار که سالهاست در زمینه تولید انواع موتور دیزل برای کاربردهای مختلف فعالیت دارد، وابسته است. موتور دیزل پرکینز به راحتی قابل نصب بوده و قابل انتقال می باشد. همچنین از دیگر مزیت های آن می توان به قابل دسترس بودن لوازم یدکی، قیمت مناسب و طول عمر بالا اشاره نمود.

با توان 1364Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : 4012-46TWG3A

امروزه موتورهای دیزلی فراوانی را می توان در بخش های مختلف صنعتی دید که به کمک صنعتگران آمده اند. یکی از برندهای محبوب ، موتور دیزل پرکینز(PERKINS) ساخت کشور انگلستان می باشد. البته این برند، به شرکت کاترپیلار که سالهاست در زمینه تولید انواع موتور دیزل برای کاربردهای مختلف فعالیت دارد، وابسته است. موتور دیزل پرکینز به راحتی قابل نصب بوده و قابل انتقال می باشد. همچنین از دیگر مزیت های آن می توان به قابل دسترس بودن لوازم یدکی، قیمت مناسب و طول عمر بالا اشاره نمود.

با توان 13Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : 403A-15G1

امروزه موتورهای دیزلی فراوانی را می توان در بخش های مختلف صنعتی دید که به کمک صنعتگران آمده اند. یکی از برندهای محبوب ، موتور دیزل پرکینز(PERKINS) ساخت کشور انگلستان می باشد. البته این برند، به شرکت کاترپیلار که سالهاست در زمینه تولید انواع موتور دیزل برای کاربردهای مختلف فعالیت دارد، وابسته است. موتور دیزل پرکینز به راحتی قابل نصب بوده و قابل انتقال می باشد. همچنین از دیگر مزیت های آن می توان به قابل دسترس بودن لوازم یدکی، قیمت مناسب و طول عمر بالا اشاره نمود.

با توان 1505Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : 4012-46TAG2A

امروزه موتورهای دیزلی فراوانی را می توان در بخش های مختلف صنعتی دید که به کمک صنعتگران آمده اند. یکی از برندهای محبوب ، موتور دیزل پرکینز(PERKINS) ساخت کشور انگلستان می باشد. البته این برند، به شرکت کاترپیلار که سالهاست در زمینه تولید انواع موتور دیزل برای کاربردهای مختلف فعالیت دارد، وابسته است. موتور دیزل پرکینز به راحتی قابل نصب بوده و قابل انتقال می باشد. همچنین از دیگر مزیت های آن می توان به قابل دسترس بودن لوازم یدکی، قیمت مناسب و طول عمر بالا اشاره نمود.

با توان 15Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : 403A-15G2

امروزه موتورهای دیزلی فراوانی را می توان در بخش های مختلف صنعتی دید که به کمک صنعتگران آمده اند. یکی از برندهای محبوب ، موتور دیزل پرکینز(PERKINS) ساخت کشور انگلستان می باشد. البته این برند، به شرکت کاترپیلار که سالهاست در زمینه تولید انواع موتور دیزل برای کاربردهای مختلف فعالیت دارد، وابسته است. موتور دیزل پرکینز به راحتی قابل نصب بوده و قابل انتقال می باشد. همچنین از دیگر مزیت های آن می توان به قابل دسترس بودن لوازم یدکی، قیمت مناسب و طول عمر بالا اشاره نمود.

با توان 1710Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :4012-46TAG3A

امروزه موتورهای دیزلی فراوانی را می توان در بخش های مختلف صنعتی دید که به کمک صنعتگران آمده اند. یکی از برندهای محبوب ، موتور دیزل پرکینز(PERKINS) ساخت کشور انگلستان می باشد. البته این برند، به شرکت کاترپیلار که سالهاست در زمینه تولید انواع موتور دیزل برای کاربردهای مختلف فعالیت دارد، وابسته است. موتور دیزل پرکینز به راحتی قابل نصب بوده و قابل انتقال می باشد. همچنین از دیگر مزیت های آن می توان به قابل دسترس بودن لوازم یدکی، قیمت مناسب و طول عمر بالا اشاره نمود.

با توان 180Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : 1106A-70TAG3

امروزه موتورهای دیزلی فراوانی را می توان در بخش های مختلف صنعتی دید که به کمک صنعتگران آمده اند. یکی از برندهای محبوب ، موتور دیزل پرکینز(PERKINS) ساخت کشور انگلستان می باشد. البته این برند، به شرکت کاترپیلار که سالهاست در زمینه تولید انواع موتور دیزل برای کاربردهای مختلف فعالیت دارد، وابسته است. موتور دیزل پرکینز به راحتی قابل نصب بوده و قابل انتقال می باشد. همچنین از دیگر مزیت های آن می توان به قابل دسترس بودن لوازم یدکی، قیمت مناسب و طول عمر بالا اشاره نمود.

با توان 1845Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : 4016-TAG1A

امروزه موتورهای دیزلی فراوانی را می توان در بخش های مختلف صنعتی دید که به کمک صنعتگران آمده اند. یکی از برندهای محبوب ، موتور دیزل پرکینز(PERKINS) ساخت کشور انگلستان می باشد. البته این برند، به شرکت کاترپیلار که سالهاست در زمینه تولید انواع موتور دیزل برای کاربردهای مختلف فعالیت دارد، وابسته است. موتور دیزل پرکینز به راحتی قابل نصب بوده و قابل انتقال می باشد. همچنین از دیگر مزیت های آن می توان به قابل دسترس بودن لوازم یدکی، قیمت مناسب و طول عمر بالا اشاره نمود.

با توان 200Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : 1106A-70TAG4

امروزه موتورهای دیزلی فراوانی را می توان در بخش های مختلف صنعتی دید که به کمک صنعتگران آمده اند. یکی از برندهای محبوب ، موتور دیزل پرکینز(PERKINS) ساخت کشور انگلستان می باشد. البته این برند، به شرکت کاترپیلار که سالهاست در زمینه تولید انواع موتور دیزل برای کاربردهای مختلف فعالیت دارد، وابسته است. موتور دیزل پرکینز به راحتی قابل نصب بوده و قابل انتقال می باشد. همچنین از دیگر مزیت های آن می توان به قابل دسترس بودن لوازم یدکی، قیمت مناسب و طول عمر بالا اشاره نمود.