نمایش 1–12 از 15 نتیجه

VOLVO PENTA با توان 100Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : TAD531GE

موتور دیزل VOLVO در بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات عظیم به کار گرفته می شود. یکی از کمپانی های بزرگ و با سابقه ی طولانی در زمینه ی  تولید موتور دیزل، شرکت VOLVO می باشد. این کمپانی در سال 1935 شرکت پنتا را خریداری نمود و نام این شرکت به VOLVO PENTA تغییر داد. این مجموعه در راستای جلب رضایت مشتریان ، محصولات خود را همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه می نماید.

VOLVO PENTA با توان 100Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : TAD530GE

موتور دیزل VOLVO در بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات عظیم به کار گرفته می شود. یکی از کمپانی های بزرگ و با سابقه ی طولانی در زمینه ی  تولید موتور دیزل، شرکت VOLVO می باشد. این کمپانی در سال 1935 شرکت پنتا را خریداری نمود و نام این شرکت به VOLVO PENTA تغییر داد. این مجموعه در راستای جلب رضایت مشتریان ، محصولات خود را همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه می نماید.

VOLVO PENTA با توان 132Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : TAD532GE

موتور دیزل VOLVO در بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات عظیم به کار گرفته می شود. یکی از کمپانی های بزرگ و با سابقه ی طولانی در زمینه ی  تولید موتور دیزل، شرکت VOLVO می باشد. این کمپانی در سال 1935 شرکت پنتا را خریداری نمود و نام این شرکت به VOLVO PENTA تغییر داد. این مجموعه در راستای جلب رضایت مشتریان ، محصولات خود را همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه می نماید.

VOLVO PENTA با توان 154Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : TAD731GE

موتور دیزل VOLVO در بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات عظیم به کار گرفته می شود. یکی از کمپانی های بزرگ و با سابقه ی طولانی در زمینه ی  تولید موتور دیزل، شرکت VOLVO می باشد. این کمپانی در سال 1935 شرکت پنتا را خریداری نمود و نام این شرکت به VOLVO PENTA تغییر داد. این مجموعه در راستای جلب رضایت مشتریان ، محصولات خود را همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه می نماید.

VOLVO PENTA با توان 183Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : TAD732GE

موتور دیزل VOLVO در بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات عظیم به کار گرفته می شود. یکی از کمپانی های بزرگ و با سابقه ی طولانی در زمینه ی  تولید موتور دیزل، شرکت VOLVO می باشد. این کمپانی در سال 1935 شرکت پنتا را خریداری نمود و نام این شرکت به VOLVO PENTA تغییر داد. این مجموعه در راستای جلب رضایت مشتریان ، محصولات خود را همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه می نماید.

VOLVO PENTA با توان 205Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : TAD733GE

موتور دیزل VOLVO در بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات عظیم به کار گرفته می شود. یکی از کمپانی های بزرگ و با سابقه ی طولانی در زمینه ی  تولید موتور دیزل، شرکت VOLVO می باشد. این کمپانی در سال 1935 شرکت پنتا را خریداری نمود و نام این شرکت به VOLVO PENTA تغییر داد. این مجموعه در راستای جلب رضایت مشتریان ، محصولات خود را همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه می نماید.

VOLVO PENTA با توان 255Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : TAD734GE

موتور دیزل VOLVO در بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات عظیم به کار گرفته می شود. یکی از کمپانی های بزرگ و با سابقه ی طولانی در زمینه ی  تولید موتور دیزل، شرکت VOLVO می باشد. این کمپانی در سال 1935 شرکت پنتا را خریداری نمود و نام این شرکت به VOLVO PENTA تغییر داد. این مجموعه در راستای جلب رضایت مشتریان ، محصولات خود را همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه می نماید.

VOLVO PENTA با توان 319Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : TAD1341GE

موتور دیزل VOLVO در بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات عظیم به کار گرفته می شود. یکی از کمپانی های بزرگ و با سابقه ی طولانی در زمینه ی  تولید موتور دیزل، شرکت VOLVO می باشد. این کمپانی در سال 1935 شرکت پنتا را خریداری نمود و نام این شرکت به VOLVO PENTA تغییر داد. این مجموعه در راستای جلب رضایت مشتریان ، محصولات خود را همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه می نماید.

VOLVO PENTA با توان 352Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : TAD1342GE

موتور دیزل VOLVO در بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات عظیم به کار گرفته می شود. یکی از کمپانی های بزرگ و با سابقه ی طولانی در زمینه ی  تولید موتور دیزل، شرکت VOLVO می باشد. این کمپانی در سال 1935 شرکت پنتا را خریداری نمود و نام این شرکت به VOLVO PENTA تغییر داد. این مجموعه در راستای جلب رضایت مشتریان ، محصولات خود را همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه می نماید.

VOLVO PENTA با توان 378Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : TAD1343GE

موتور دیزل VOLVO در بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات عظیم به کار گرفته می شود. یکی از کمپانی های بزرگ و با سابقه ی طولانی در زمینه ی  تولید موتور دیزل، شرکت VOLVO می باشد. این کمپانی در سال 1935 شرکت پنتا را خریداری نمود و نام این شرکت به VOLVO PENTA تغییر داد. این مجموعه در راستای جلب رضایت مشتریان ، محصولات خود را همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه می نماید.

VOLVO PENTA با توان 411Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : TAD1344GE

موتور دیزل VOLVO در بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات عظیم به کار گرفته می شود. یکی از کمپانی های بزرگ و با سابقه ی طولانی در زمینه ی  تولید موتور دیزل، شرکت VOLVO می باشد. این کمپانی در سال 1935 شرکت پنتا را خریداری نمود و نام این شرکت به VOLVO PENTA تغییر داد. این مجموعه در راستای جلب رضایت مشتریان ، محصولات خود را همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه می نماید.

VOLVO PENTA با توان 456Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : TAD1345GE

موتور دیزل VOLVO در بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات عظیم به کار گرفته می شود. یکی از کمپانی های بزرگ و با سابقه ی طولانی در زمینه ی  تولید موتور دیزل، شرکت VOLVO می باشد. این کمپانی در سال 1935 شرکت پنتا را خریداری نمود و نام این شرکت به VOLVO PENTA تغییر داد. این مجموعه در راستای جلب رضایت مشتریان ، محصولات خود را همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه می نماید.