نمایش 1–12 از 35 نتیجه

توان 100Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  SLG274C

ژنراتور استمفورد پاور یکی از ژنراتور های موجود در بازار امروزی می باشد که به نوبه ی خود توانسته در راهبرد بسیاری از فعالیت های صنعتی نقش داشته باشد. ژنراتور استمفورد پاور محصول کشور چین بوده و به دلیل کیفیت مناسب همراه با قیمت مقرون به صرفه، بیش از پیش کاربرد دارد.

توان 114Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  SLG274D

ژنراتور استمفورد پاور یکی از ژنراتور های موجود در بازار امروزی می باشد که به نوبه ی خود توانسته در راهبرد بسیاری از فعالیت های صنعتی نقش داشته باشد. ژنراتور استمفورد پاور محصول کشور چین بوده و به دلیل کیفیت مناسب همراه با قیمت مقرون به صرفه، بیش از پیش کاربرد دارد.

توان 11Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  SLG164B

ژنراتور استمفورد پاور یکی از ژنراتور های موجود در بازار امروزی می باشد که به نوبه ی خود توانسته در راهبرد بسیاری از فعالیت های صنعتی نقش داشته باشد. ژنراتور استمفورد پاور محصول کشور چین بوده و به دلیل کیفیت مناسب همراه با قیمت مقرون به صرفه، بیش از پیش کاربرد دارد.

توان 13.5Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  SLG164C

ژنراتور استمفورد پاور یکی از ژنراتور های موجود در بازار امروزی می باشد که به نوبه ی خود توانسته در راهبرد بسیاری از فعالیت های صنعتی نقش داشته باشد. ژنراتور استمفورد پاور محصول کشور چین بوده و به دلیل کیفیت مناسب همراه با قیمت مقرون به صرفه، بیش از پیش کاربرد دارد.

توان 150Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  SLG274E

ژنراتور استمفورد پاور یکی از ژنراتور های موجود در بازار امروزی می باشد که به نوبه ی خود توانسته در راهبرد بسیاری از فعالیت های صنعتی نقش داشته باشد. ژنراتور استمفورد پاور محصول کشور چین بوده و به دلیل کیفیت مناسب همراه با قیمت مقرون به صرفه، بیش از پیش کاربرد دارد.

توان 160Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  TWG-II274D

ژنراتور استمفورد پاور یکی از ژنراتور های موجود در بازار امروزی می باشد که به نوبه ی خود توانسته در راهبرد بسیاری از فعالیت های صنعتی نقش داشته باشد. ژنراتور استمفورد پاور محصول کشور چین بوده و به دلیل کیفیت مناسب همراه با قیمت مقرون به صرفه، بیش از پیش کاربرد دارد.

توان 16Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : SLG164D

ژنراتور استمفورد پاور یکی از ژنراتور های موجود در بازار امروزی می باشد که به نوبه ی خود توانسته در راهبرد بسیاری از فعالیت های صنعتی نقش داشته باشد. ژنراتور استمفورد پاور محصول کشور چین بوده و به دلیل کیفیت مناسب همراه با قیمت مقرون به صرفه، بیش از پیش کاربرد دارد.

توان 175Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  SLG274F

ژنراتور استمفورد پاور یکی از ژنراتور های موجود در بازار امروزی می باشد که به نوبه ی خود توانسته در راهبرد بسیاری از فعالیت های صنعتی نقش داشته باشد. ژنراتور استمفورد پاور محصول کشور چین بوده و به دلیل کیفیت مناسب همراه با قیمت مقرون به صرفه، بیش از پیش کاربرد دارد.

توان 180Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  SLG274G

ژنراتور استمفورد پاور یکی از ژنراتور های موجود در بازار امروزی می باشد که به نوبه ی خود توانسته در راهبرد بسیاری از فعالیت های صنعتی نقش داشته باشد. ژنراتور استمفورد پاور محصول کشور چین بوده و به دلیل کیفیت مناسب همراه با قیمت مقرون به صرفه، بیش از پیش کاربرد دارد.

توان 200Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  SLG274H

ژنراتور استمفورد پاور یکی از ژنراتور های موجود در بازار امروزی می باشد که به نوبه ی خود توانسته در راهبرد بسیاری از فعالیت های صنعتی نقش داشته باشد. ژنراتور استمفورد پاور محصول کشور چین بوده و به دلیل کیفیت مناسب همراه با قیمت مقرون به صرفه، بیش از پیش کاربرد دارد.

توان 22.5Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  SLG184E

ژنراتور استمفورد پاور یکی از ژنراتور های موجود در بازار امروزی می باشد که به نوبه ی خود توانسته در راهبرد بسیاری از فعالیت های صنعتی نقش داشته باشد. ژنراتور استمفورد پاور محصول کشور چین بوده و به دلیل کیفیت مناسب همراه با قیمت مقرون به صرفه، بیش از پیش کاربرد دارد.

توان 230Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  SLG274J

ژنراتور استمفورد پاور یکی از ژنراتور های موجود در بازار امروزی می باشد که به نوبه ی خود توانسته در راهبرد بسیاری از فعالیت های صنعتی نقش داشته باشد. ژنراتور استمفورد پاور محصول کشور چین بوده و به دلیل کیفیت مناسب همراه با قیمت مقرون به صرفه، بیش از پیش کاربرد دارد.