در حال نمایش 9 نتیجه

دبی 1200-1000 با قدرت موتور 37 کیلووات

تماس بگیرید
مدل : AVP-1000 بدون موتور با شاسی و میزان فشار 33

شرکت وکیوم آسیا یکی از بزرگترین و پرطرفدارترین شرکت های تولید کننده ی پمپ وکیوم (خلاء) و پمپ بلوئر(فشار) در ایران می باشد که با داشتن سابقه ی حدود دو دهه فعالیت مستمر دراین زمینه، توانسته به گنجینه ای از علم و تجربه در این صنعت دست یابد.

همچنین این شرکت با بهره گیری از تجهیزات و ابزارآلات روز دنیا وعلم متخصصین ومهندسین مجرب و ماهر، توانسته به یکی از پرفروش ترین برندها در بازار امروز تبدیل شود. شرکت وکیوم آسیا محصولات خود را در محل کارخانه تحویل و راه اندازی نموده و با ارائه ی گارانتی و خدمات پس از فروش، سعی خود را بر جلب رضایت مشتریان  بنا نموده است.

دبی 2000-1400 با قدرت موتور 45 کیلووات

تماس بگیرید
مدل : AVP-1600 بدون موتور با شاسی و میزان فشار 33

شرکت وکیوم آسیا یکی از بزرگترین و پرطرفدارترین شرکت های تولید کننده ی پمپ وکیوم (خلاء) و پمپ بلوئر(فشار) در ایران می باشد که با داشتن سابقه ی حدود دو دهه فعالیت مستمر دراین زمینه، توانسته به گنجینه ای از علم و تجربه در این صنعت دست یابد.

همچنین این شرکت با بهره گیری از تجهیزات و ابزارآلات روز دنیا وعلم متخصصین ومهندسین مجرب و ماهر، توانسته به یکی از پرفروش ترین برندها در بازار امروز تبدیل شود. شرکت وکیوم آسیا محصولات خود را در محل کارخانه تحویل و راه اندازی نموده و با ارائه ی گارانتی و خدمات پس از فروش، سعی خود را بر جلب رضایت مشتریان  بنا نموده است.

دبی 225 با قدرت موتور 5/5 کیلووات

تماس بگیرید
مدل : AVP-225 با موتور و میزان فشار 33

شرکت وکیوم آسیا یکی از بزرگترین و پرطرفدارترین شرکت های تولید کننده ی پمپ وکیوم (خلاء) و پمپ بلوئر(فشار) در ایران می باشد که با داشتن سابقه ی حدود دو دهه فعالیت مستمر دراین زمینه، توانسته به گنجینه ای از علم و تجربه در این صنعت دست یابد.

همچنین این شرکت با بهره گیری از تجهیزات و ابزارآلات روز دنیا وعلم متخصصین ومهندسین مجرب و ماهر، توانسته به یکی از پرفروش ترین برندها در بازار امروز تبدیل شود. شرکت وکیوم آسیا محصولات خود را در محل کارخانه تحویل و راه اندازی نموده و با ارائه ی گارانتی و خدمات پس از فروش، سعی خود را بر جلب رضایت مشتریان  بنا نموده است.

دبی 325 با قدرت موتور 7/5 کیلووات

تماس بگیرید
مدل : AVP-300 با موتور و میزان فشار 33

شرکت وکیوم آسیا یکی از بزرگترین و پرطرفدارترین شرکت های تولید کننده ی پمپ وکیوم (خلاء) و پمپ بلوئر(فشار) در ایران می باشد که با داشتن سابقه ی حدود دو دهه فعالیت مستمر دراین زمینه، توانسته به گنجینه ای از علم و تجربه در این صنعت دست یابد.

همچنین این شرکت با بهره گیری از تجهیزات و ابزارآلات روز دنیا وعلم متخصصین ومهندسین مجرب و ماهر، توانسته به یکی از پرفروش ترین برندها در بازار امروز تبدیل شود. شرکت وکیوم آسیا محصولات خود را در محل کارخانه تحویل و راه اندازی نموده و با ارائه ی گارانتی و خدمات پس از فروش، سعی خود را بر جلب رضایت مشتریان  بنا نموده است.

دبی 45 با قدرت موتور 1/5کیلووات

تماس بگیرید
مدل : AVP-45 با موتور و میزان فشار 33

شرکت وکیوم آسیا یکی از بزرگترین و پرطرفدارترین شرکت های تولید کننده ی پمپ وکیوم (خلاء) و پمپ بلوئر(فشار) در ایران می باشد که با داشتن سابقه ی حدود دو دهه فعالیت مستمر دراین زمینه، توانسته به گنجینه ای از علم و تجربه در این صنعت دست یابد.

همچنین این شرکت با بهره گیری از تجهیزات و ابزارآلات روز دنیا وعلم متخصصین ومهندسین مجرب و ماهر، توانسته به یکی از پرفروش ترین برندها در بازار امروز تبدیل شود. شرکت وکیوم آسیا محصولات خود را در محل کارخانه تحویل و راه اندازی نموده و با ارائه ی گارانتی و خدمات پس از فروش، سعی خود را بر جلب رضایت مشتریان  بنا نموده است.

دبی 550 با قدرت موتور 15 کیلووات

تماس بگیرید
مدل : AVP-550 بدون موتور با شاسی و میزان فشار 33

شرکت وکیوم آسیا یکی از بزرگترین و پرطرفدارترین شرکت های تولید کننده ی پمپ وکیوم (خلاء) و پمپ بلوئر(فشار) در ایران می باشد که با داشتن سابقه ی حدود دو دهه فعالیت مستمر دراین زمینه، توانسته به گنجینه ای از علم و تجربه در این صنعت دست یابد.

همچنین این شرکت با بهره گیری از تجهیزات و ابزارآلات روز دنیا وعلم متخصصین ومهندسین مجرب و ماهر، توانسته به یکی از پرفروش ترین برندها در بازار امروز تبدیل شود. شرکت وکیوم آسیا محصولات خود را در محل کارخانه تحویل و راه اندازی نموده و با ارائه ی گارانتی و خدمات پس از فروش، سعی خود را بر جلب رضایت مشتریان  بنا نموده است.

دبی 65 با قدرت موتور 2/2کیلووات

تماس بگیرید
مدل : AVP-65 با موتور و میزان فشار 33

شرکت وکیوم آسیا یکی از بزرگترین و پرطرفدارترین شرکت های تولید کننده ی پمپ وکیوم (خلاء) و پمپ بلوئر(فشار) در ایران می باشد که با داشتن سابقه ی حدود دو دهه فعالیت مستمر دراین زمینه، توانسته به گنجینه ای از علم و تجربه در این صنعت دست یابد.

همچنین این شرکت با بهره گیری از تجهیزات و ابزارآلات روز دنیا وعلم متخصصین ومهندسین مجرب و ماهر، توانسته به یکی از پرفروش ترین برندها در بازار امروز تبدیل شود. شرکت وکیوم آسیا محصولات خود را در محل کارخانه تحویل و راه اندازی نموده و با ارائه ی گارانتی و خدمات پس از فروش، سعی خود را بر جلب رضایت مشتریان  بنا نموده است.

دبی 750 با قدرت موتور 18/5 کیلووات

تماس بگیرید
مدل : AVP-750 بدون موتور با شاسی و میزان فشار 33

شرکت وکیوم آسیا یکی از بزرگترین و پرطرفدارترین شرکت های تولید کننده ی پمپ وکیوم (خلاء) و پمپ بلوئر(فشار) در ایران می باشد که با داشتن سابقه ی حدود دو دهه فعالیت مستمر دراین زمینه، توانسته به گنجینه ای از علم و تجربه در این صنعت دست یابد.

همچنین این شرکت با بهره گیری از تجهیزات و ابزارآلات روز دنیا وعلم متخصصین ومهندسین مجرب و ماهر، توانسته به یکی از پرفروش ترین برندها در بازار امروز تبدیل شود. شرکت وکیوم آسیا محصولات خود را در محل کارخانه تحویل و راه اندازی نموده و با ارائه ی گارانتی و خدمات پس از فروش، سعی خود را بر جلب رضایت مشتریان  بنا نموده است.

دبی 850 با قدرت موتور 22 کیلووات

تماس بگیرید
مدل : AVP-850 بدون موتور با شاسی و میزان فشار 33

شرکت وکیوم آسیا یکی از بزرگترین و پرطرفدارترین شرکت های تولید کننده ی پمپ وکیوم (خلاء) و پمپ بلوئر(فشار) در ایران می باشد که با داشتن سابقه ی حدود دو دهه فعالیت مستمر دراین زمینه، توانسته به گنجینه ای از علم و تجربه در این صنعت دست یابد.

همچنین این شرکت با بهره گیری از تجهیزات و ابزارآلات روز دنیا وعلم متخصصین ومهندسین مجرب و ماهر، توانسته به یکی از پرفروش ترین برندها در بازار امروز تبدیل شود. شرکت وکیوم آسیا محصولات خود را در محل کارخانه تحویل و راه اندازی نموده و با ارائه ی گارانتی و خدمات پس از فروش، سعی خود را بر جلب رضایت مشتریان  بنا نموده است.