در حال نمایش 3 نتیجه

Oli سه فاز 1000 دور 3000 کیلوگرم

تماس بگیرید

کد فنی محصول : mve3000/1

ویبره بدنه ی OLI  امروزه از پرکاربردترین برند های ویبره بدنه محسوب می گردد که در دور های 750، 1000، 1400، 3000  تولید می شود. هر چه دور ویبره بدنه پایین تر باشد، می تواند با قدرت بیشتری ارتعاش ایجاد کند و ضربه های سنگین تر ی وارد می کند. اما هر چه تعداد دور بیشتر باشد، ضربات بیشتر با قدرت کمتر هستند. ویبره بدنه های OLI به صورت سه فاز و تکفاز بوده و از 10 تا 1000 کیلوگرم تولید می شوند.

Oli سه فاز 1000 دور 5200 کیلوگرم

تماس بگیرید

کد فنی محصول : mve5200/1

ویبره بدنه ی OLI  امروزه از پرکاربردترین برند های ویبره بدنه محسوب می گردد که در دور های 750، 1000، 1400، 3000  تولید می شود. هر چه دور ویبره بدنه پایین تر باشد، می تواند با قدرت بیشتری ارتعاش ایجاد کند و ضربه های سنگین تر ی وارد می کند. اما هر چه تعداد دور بیشتر باشد، ضربات بیشتر با قدرت کمتر هستند. ویبره بدنه های OLI به صورت سه فاز و تکفاز بوده و از 10 تا 1000 کیلوگرم تولید می شوند.

Oli سه فاز 1000 دور 6500 کیلوگرم

تماس بگیرید

کد فنی محصول : mve6500/1

ویبره بدنه ی OLI  امروزه از پرکاربردترین برند های ویبره بدنه محسوب می گردد که در دور های 750، 1000، 1400، 3000  تولید می شود. هر چه دور ویبره بدنه پایین تر باشد، می تواند با قدرت بیشتری ارتعاش ایجاد کند و ضربه های سنگین تر ی وارد می کند. اما هر چه تعداد دور بیشتر باشد، ضربات بیشتر با قدرت کمتر هستند. ویبره بدنه های OLI به صورت سه فاز و تکفاز بوده و از 10 تا 1000 کیلوگرم تولید می شوند.