تک فاز خازن دائم ( رله ای ) (13)

تک فاز دو خازن ( کلاچ دار ) (14)

سه فاز آلمینیومی (53)

سه فاز چدنی (64)